ls-hidroric.com=> ลิฟท์บ้าน


ลิฟท์บ้าน

รับทำลิฟท์ ยกสูง 4ชั้น จังหวัดนครปฐม ฝีมือช่างทำลิฟท์คนไทย
รับทำลิฟท์ ยกสูง 4ชั้น จังหวัดนครปฐม ฝีมือช่างทำลิฟท์คนไทย ลิฟท์ีที่เราสร้างขึ้นมานั้นเป็นลิฟท์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าลิฟท์ต่างประเทศ เพราะเราใช้วัสดุอย่างดีในการสร้างลิฟท์ มีความคงทน แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ตามแบบสเป็กที่วางเอาไว้ นอกจากนี้ทีมงานช่างของเรายังมีความรู้ความสามารถในด้านของระบบไฮดรอลิคเป็นอย่างดี

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2017-12-01 11:45:32แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->